Bibliografia

 1. Haney C. M., Boenisch E.: Twój stres: Sens życia, równowaga i zdrowie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 2. Hansen A., C. J. Sundberg C.J.: Projekt zdrowie. Szwedzki poradnik inteligenta, Smak Słowa, Sopot 2017.
 3. Jarosz M., Piramida Zdrowego Żywienia i aktywności fizycznej dla osób dorosłych, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej IŻŻ, online 06.04.2018 r.
 4. Nicholas H.: Why you feel tired all the time?, www.medicalnewstoday.com (06.04.2018 r.).
 5. Sygit-Kowalkowska E.: Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna, Hygeia Public Health 2014, 49(2): 202-208.
 6. Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., D. Głąbska D.: Dietoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.
 1. Goadsby P.: Understanding migraine from bench to bedside, Horizons in Medicine 2007, 19: 365-376.
 2. Linde M.: Migrena: współczesne kierunki leczenia, Acta Neurologica Scandinavica 2006; 114: 71-83.
 3. Prusiński A.: Leczenie migreny i innych bólów głowy, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010.
 4. Stephen L. Hauser (red.): Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej, wyd. I polskie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012, tom I, s. 59-62.
 5. Strzałka-Mrozik B., Wojtal J., Mazurek U.: Migrena – diagnostyka, współczesna farmakoterapia, Farm. Przegl. Nauk 2009, 4: 51-54.
 6. https://migraineresearchfoundation.org
 7. https://neurologia-praktyczna.pl/a438/Migrenowy-bol-glowy.html – dostęp online 10.12.2018
 8. https://podyplomie.pl/wiedza/neurologia/218,migrena – dostęp online 10.12.2018
 9. http://www.czytelniamedyczna.pl/511,migrena-obecny-stan-wiedzy.html – dostęp online 21.11. 2018
 10. https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/150555,migrena – dostęp online 10.12.2018
 11. https://www.speakmigraine.com – dostęp online 21.11.2018
 1. Gajewska D, Bawa S., Myszkowska-Ryciak J.: Strategie leczenia dietetycznego otyłości – czy istnieje optymalna dieta. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 2010; 59(3-4):385-393.
 2. Lange E.: Dietoterapia i dietoprofilaktyka otyłości, [w:] Włodarek D., Lange E., Kozłowska L., Głąbska D.: Dietoterapia, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2015, s. 252-290.
 3. Mijakoska U.: Diet coaching. Samo Sedno, Warszawa 2016.
 4. Ostrowska L.: Leczenie dietetyczne otyłości, [w:] M. Grzymisławski (red.): Dietetyka kliniczna, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2019, s. 339-366.
 5. Ostrowska L., Stefańska E., Adamska E., Tałałaj E., Waszczeniuk M.: Wpływ leczenia dietą redukcyjną na skład ciała i modyfikację składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej u otyłych kobiet, [w:] Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2010; 6 (4): 179-188, endokrynologia.viamedica.pl (dostęp: 20.11.2019).
 6. Plewa M., Markiewicz A.: Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości, [w:] Endokrynologia. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2006; 2 (1): 31-37. endokrynologia.viamedica.pl (dostęp: 24.11.2019).
 7. Respondek W.: Zasady leczenia otyłości. Postępy Nauk Medycznych 2011; 24(9): 882-789.
 1. Artur J.R., McKenzie R.C., Beckett G.J.: Selenium in the immune system, J. Nutr. 2003; 133: 1457-1459.
 2. Avery J. C., Hoffmann: Selenium, selenoproteins and immunity, Nutriens 2018; 10(9), 1203.
 3. Bhaskaram P.: Micronutrient malnutrition, infection, and immunity: an overview, Nutrition Reviews, 2002; 60 (5): 40-45.
 4. Camargo C.A. I in.: Randomized trial of vitamin D suplemmentation and risk of acute respiratory infection in Mongolia, Pediatrics, 2012; 130: 561-567.
 5. Douglas R., Hemila H., Chalker E., Treacy B.: Vitamin C for preventing and treating the common cold, Cochrane Database Sys Rev. 2007; 18(3):
 6. Deluca H.F., Cantorna M.T.: Vitamnin D: its role and uses in immunology, Faseb J. 2001; 15(14): 2579-85.
 7. Ferenčík M., Ebringer l: Modulatory effcts of selenium and zinc on the immune system, Folia Microbiol. 2013; 48 (3): 417-26.
 8. Gawęcki J. (red.): Witaminy, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Igielska-Kalwat J., Gościańska J., Nowak I.: Karotenoidy jako naturalne antyoksydanty, Postępy Hig. Med. Dosw. (online) 2015; 69:418-428, (dostęp 12.03.2020).
 10. Lewis E.D., Meydani S.N., Wu D.: Regulatory role of vitamin E in the immune system and inflammation, IUMB Life 2019; 71 (4): 487-494.
 11. Kołodziejski A., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M.: Rola makroelementów, mikroelementów i witamin w organizmie człowieka, W: Fizjologia żywienia, H. Krauss (red. nauk.), PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020, s.121-143
 12. Kościej A., Skotnicka-Graca, Ozga I.: Rola wybranych czynników żywieniowych w kształtowaniu odporności dzieci, Probl. Hig. Epidemiol 2017, 98(2): 110-117.
 13. Krzysik M., Biernat J., Grajeta H.: Wpływ wybranych składników odżywczych pożywienia na funkcjonowanie układu odpornościowego. Cz. II. Immunomodulacyjne działanie witamin i pierwiastków śladowych na organizm człowieka, Adv. Clin. Exp. Med. 2007, 16(1): 123-133.
 14. Kuchanowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2005.
 15. McCall K.A., Huang Ch. Fierke C.A.: Function and mechanism of zinc metalloenzymes, The Journal of Nutrition 2000, 130 (5): 1437-1446.
 16. Mortineau A. R. i in.: Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data, BMJ 2017; 356: 6583.
 17. Pałasz M., Petzke E.: Atlas witamin, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Dietetyki odnośnie żywienia w zapobieganiu i leczeniu COVID-19 z 20 marca 2020 roku, https://ptd.org.pl/artykuly/stanowisko-polskiego-towarzystwa-dietetyki-odnosnie-zywienia-w-zapobieganiu-i-leczeniu (dostęp: 26.03.2020).
 18. Polskie Towarzystwo Dietetyki: Stanowisko odnośnie żywienia w zapobieganiu i leczeniu COVID-19 z 20 marca 2020 roku, https://ptd.org.pl/artykuly/stanowisko-polskiego-towarzystwa-dietetyki-odnosnie-zywienia-w-zapobieganiu-i-leczeniu (dostęp: 26.03.2020).
 19. Rosanoff A., Dai Q., Shapses S.A.: Essential nutrient interactions: does low or suboptimal magnesium status interact with vitamin D and/or calcium status?, Adv. Nutr. 2016; 7 (1): 25-43.
 20. Rusińska A. i in.: Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland-Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies-2018 Update, Endocrinol. 2018; 9:246.
 21. Word Heath Organization (WHO): Coronavirus, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 (30.03.2020).
 22. Urashima M. i in.: Randomized trial of vitamin D suplemmentation to privent seasonal influenza A in schoolchildren, Am. J. Clin. 2010; 9(15):1255-1260.
 23. Uwitonze A.M., Razzaque M.S.: Role of magnesium in vitamin D activation and function, J. Am. Osteopath Assoc. 2018; 118(3):181-189.
 24. Zagrodzki P.: Selen, a układ odpornościowy, Postępy Hig. Med. Dosw. (online) 2004; 58: 140-149, (dostęp: 21.03.2020).
 1. Goadsby P.J.: Patogeneza migreny, Medycyna po Dyplomie 2009, Nr 4 https://podyplomie.pl/medycyna/26265,patogeneza-i-leczenie-migreny (10.12.2018).
 2. Holland S., Silberstein S.D., Freitag F., Dodick D.W., Argoff C., Ashman E.: Leczenie zapobiegawcze migreny epizodycznej u dorosłych za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wspomagających metod leczenia, Raport Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology oraz American Headache Society. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other complementary treatments for episodic migraine prevention in adults, Neurology 2012; 78: 1346-1353 (19.11.2018).
 3. Linde M.: Migrena: współczesne kierunki leczenia, Acta Neurologica Scandinavica 2006; 114: 71-83.
 4. Linde K., Allais G., Brinkhaus B., Manheimer E., Vickers A., White A.R.: Acupuncture for migraine prophylaxis, Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1): CD001218.
 5. Lipton RB, Gobel H, Einhaupl KM, Wilks K, Mauskop A.: Petasites hybridus root (butterbur) is an effective preventive treatment for migraine, Neurology 2004; 63: 2240-2244.
 6. Mendel T., Migrena – obecny stan wiedzy, Medycyna Rodzinna 2/2004, s. 50-54, http://www.czytelniamedyczna.pl/511,migrena-obecny-stan-wiedzy.html (11. 2018).
 7. Musil F., Pokladnikova J. et al.: Acupuncture in migraine prophylaxis in Czech patients: an open-label randomized controlled trial, Neuropsychiatr Dis Treat. 2018; 14: 1221-1228.
 8. Prusiński A.: Leczenie migreny i innych bólów głowy, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010.
 9. Stephen L. Hauser (red.): Harrison. Neurologia w medycynie klinicznej, wyd. I polskie. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2012, tom I, s. 59-62.
 10. Stępień A.: Badania diagnostyczne w migrenie i innych pierwotnych bólach głowy, Neurologia po Dyplomie 2010, 5(4): 10-25 (online 21.11.2018).
 11. Strzałka-Mrozik B., Wojtal J., Mazurek U., Migrena – diagnostyka, współczesna farmakoterapia, Farm. Przegl. Nauk, 2009, 4: 51-54.
 12. Wells Erwin R., Bertisch S.M., Buettner C., Phillips R.S., McCarthy E.P.: Complementary and alternative medicine use among adults with migraines/severe headaches, Headache 2011; 51(7): 1087-1097.
 13. Włoch-Kopeć D.: Migrena, https://www.mp.pl/pacjent/neurologia/choroby/150555,migrena (10.12.2018).