Regulamin

Regulamin sklepu – POBIERZ PDF

Formularze i dokumenty do pobrania:

Formularz reklamacji towaru – POBIERZ PDF
Formularz reklamacji usługi – POBIERZ PDF
Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru – POBIERZ PDF
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług – POBIERZ PDF
Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru – POBIERZ PDF
Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług – POBIERZ PDF

 

Informacja dodatkowa:

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.